Pozostałe usługi

  • zakładanie działalności gospodarczej
  • likwidacja działalności gospodarczej
  • opracowywanie zasad rachunkowości
  • zakładanie ksiąg rachunkowych
  • weryfikacja ksiąg
  • sporządzanie raportów i analiz finansowych
  • sporządzanie sprawozdań dla Urzędu Statystycznego.