Rozliczenia z ZUS

  • zgłaszanie przedsiębiorców do ubezpieczenia społecznego
    i zdrowotnego
  • zgłaszanie pracowników przedsiębiorcy do ubezpieczenia
    społecznego i zdrowotnego
  • prowadzenie rozliczeń składek ZUS
  • sporządzanie deklaracji i raportów dla ZUS.